Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 2 lipca 2020r.
Organizacje pozarządowe • Małe granty zasady Napisz do nas!
powrót

Art. 19a Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zezwala, aby jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość zadania publicznego może zlecić ich realizację
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

               Oferta na realizację zadania publicznego musi spełnić następujące warunki:

  1. zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny;
  2. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  3. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  4. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

 

     Oferty można składać bezpośrednio w biurze interesanta Urzędu Miejskiego
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny urzędu.

Pliki do ściągnięcia:
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA_PUBLICZNEGO (80 kB)
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (92 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!