Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 10 sierpnia 2020r.
Gospodarka odpadami • Poziomy recyklingu i odzysku Napisz do nas!
powrót

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Gmina Brusy informuje o osiągniętychprzez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art .6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Pliki do ściągnięcia:
poziomy recyklingu i odzysku osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Brusy (416 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!