Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 3 sierpnia 2020r.
Gospodarka odpadami • PSZOK Napisz do nas!
powrót

Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach przy ul. Bolta 10 powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec Gminy Brusy może dostarczyć do tego punktu różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwie domowym.

 

PSZOK jest czynny w środy od 13.00 do 18.00 oraz w soboty od 9:00 do 12:00.

 

Odpady odbierane bezpłatnie w punkcie:

1. Papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (trawa, liście, drobne gałęzie), oraz opakowania ulegające biodegradacji

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe

5. Opony z samochodów osobowych

6. Leki i chemikalia

7. Baterie i akumulatory

8. Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po smarach, olejach itp.)

9. Odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości 500 kg na rok, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej.

 

UWAGA!

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązuje regulamin, z którym można się zapoznać poniżej.

Pliki do ściągnięcia:
Regulamin (1,092 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!