Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 11 sierpnia 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-04-04 • V sesja Rady Miejskiej w Brusach

Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali 29 marca podczas V sesji. Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

  1. zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych

Mowa tu o ulicy Spokojnej, Tęczowej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz o drodze Kosobudy – Kinice i trasie od drogi wojewódzkiej nr 235 do Brus – Wybudowania. Propozycja w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Chojnickiego. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych stanowi podstawę do nadania im numerów. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o drogach publicznych, numery drogom gminnym nadaje Zarząd Województwa Pomorskiego.

  1. zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3
    z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r.

Przedmiotem Porozumienia – Umowy Partnerskiej jest wspólna realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 206025G” w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie”. Oba aneksy do porozumienia wprowadzają zapisy dotyczące zmiany terminu zakończenia zadania.

  1. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Program ma na celu utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w zakresie przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną i wzmocnienia zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny. Planowane działania stanowią kontynuację i ugruntowanie Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

  1. zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów

Określa się warunki udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, wymienionych  w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów w następującej wysokości:

1/ 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie

2/ 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po  przekształceniu

3/ 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po  przekształceniu

4/ 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po  przekształceniu

5/ 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po  przekształceniu

6/ 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po  przekształceniu.

  1. zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r.  
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027

Inf. i fot. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!