Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 sierpnia 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-07-17 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) i w związku z zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 130/19 z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

§ 1.

1. Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas oznaczony z zasobu nieruchomości komunalnych niżej  wymienione budynki komunalne w gminie Brusy:

     a/ świetlica wiejska w Kosobudach, działka nr 554, KW  SL1C/00028204/6

     b/ świetlica wiejska w  Czyczkowach, działka nr 601 , KW SL1C/00022367/4

     c/ świetlica wiejska w Męcikale, działka nr 200/2, KW  SL1C/00021849/0

     d/ świetlica wiejska w Czapiewicach,  działka nr 128, KW  SL1C/00048463/5

     e/ świetlica wiejska w Zalesiu, działka nr 222, KW  SL1C/00008207/1

     f/ świetlica wiejska w Małych Chełmach, działka nr 275/1, KW  SL1C/00022368/1

     g/ świetlica wiejska w Czarniżu,  działka nr 389/33, KW  SL1C/00014258/8

     h/ świetlica wiejska w Orliku, działka nr 99, KW  SL1C/00022748/9

     i/ świetlica wiejska w Główczewicach, działka nr 41, KW  SL1C/00022034/1

     j/ świetlica wiejska w Małym Gliśnie, działka nr 225, KW  SL1C/00022211/6

     k/ świetlica wiejska w Czarnowie, działka nr 69/4, KW  SL1C/00027042/5

     l/ świetlica wiejska w Hucie, działka nr 238/10, KW  SL1C/00022210/9

     ł/ świetlica wiejska w Kinicach, działka nr 633/1, KW  SL1C/00033334/4

     m/ świetlica wiejska w Rolbiku, działka nr 125, KW  SL1C/00048462/8

     n/ budynek kulturalno-sportowy w Lubni, działka nr 370/5, KW  SL1C/00022040/6

     o/ budynek społeczno-kulturalny w Leśnie, działka nr 290/4

     p/ budynek sportowy w Skoszewie, działka nr 52/3, KW  SL1C/00051634/9

     r/ budynek przystani w Męcikale, działka nr 270, KW  SL1C/00035117/1

     s/ budynek socjalno-sportowy w Czyczkowach, działka nr 102/4, KW  SL1C/00028059/4

dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Brusy na potrzeby ich działalności statutowych.

2. Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas oznaczony z zasobu nieruchomości komunalnych  pomieszczenia nr 9, 14 i zaplecze socjalno-sportowe w piwnicy oraz nr 4, 7, 8 i 9 na parterze w budynku komunalnym  w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1, działka nr 512/24, KW SL1C/00023812/6  dla organizacji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Brusy  na potrzeby ich działalności statutowych.

3. Przeznaczam do oddania w użyczenie  na czas oznaczony z zasobu nieruchomości komunalnych  pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na  Zaborach  1, działka  nr 479, KW SL1C/00024768/9 dla stowarzyszeń działających na  terenie gminy Brusy na siedzibę i potrzeby ich działalności statutowych.

4. Przeznaczam do oddania w użyczenie  na czas oznaczony z zasobu nieruchomości komunalnych gminne  boiska  sportowe w następujących miejscowościach:

a/ Brusy, działka nr 512/24, KW SL1C/00023812/6

b/ Czyczkowy, działka nr 102/5, KW SL1C/00018764/6 i działka nr 102/4, KW SL1C/00028059/4

     c/ Leśno, działka nr 337/7, KW Nr SL1C/00022728/3

     d/ Lubnia, działka nr 370/4, KW Nr SL1C/00022040/6

     e/ Kosobudy, działka nr 554, KW Nr SL1C/00028204/6

     f/ Męcikał, działka nr 294/5, KW Nr SL1C/00027498/6

     g/ Główczewice, działka nr 235, KW SL1C/00045426/3

dla organizacji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Brusy   na potrzeby ich działalności statutowych.

5. Przeznaczam do oddania w użyczenie  na czas oznaczony kontenery socjalne będące własnością Gminy Brusy rodzinom poszkodowanym z gminy Brusy wskutek zniszczonych domów w wyniku huraganowego wiatru i deszczu lub innego zdarzenia losowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych.

§ 2.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach na okres 21 dni tj. od dnia 17 lipca 2019r. do dnia 7 sierpnia 2019r.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!