Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 sierpnia 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-08-05 • Uwaga rolnicy! Komunikat dotyczący suszy! Aktualizacja

W nawiązaniu do informacji z dnia 25 lipca 2019 r. Burmistrz Brus informuje, że Wojewoda Pomorski w dniu 2 sierpnia 2019 r. powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę na terenie gminy Brusy.

Komisja zobowiązana jest do szacowania strat na podstawie prowadzonego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach.

Na dzień 31 lipca 2019 r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Brusy wskazano wystąpienie suszy w uprawach: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rośliny strączkowe oraz krzewy owocowe. Istnieje również podstawa do szacowania szkód, które objęły trwałe użytki zielone oraz trawy na gruntach ornych.

Wskazuje się jednocześnie, że w oparciu o ww. system monitoringu Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę na terenie gminy Brusy zobowiązana jest uwzględniać również podatność gleb na suszę rolniczą. Grunty orne na terenie gminy Brusy obejmują głównie  kompleksy gleb bardzo podatnych (I kategoria) i podatnych (II kategoria) na suszę. 

Obecnie kukurydzę oraz rośliny strączkowe  można szacować jedynie na glebach należących do I kategorii podatności na suszę. Po najbliższym raporcie, spodziewanym w dniu 13 sierpnia 2019 r.  lista upraw podlegających szacowaniu może ulec zmianie.

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2202023/

Mapę podatności gleb na suszę podano w poniższym linku:

www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, biuro nr 29. Ustala się termin składania wniosków do dnia 09 sierpnia 2019 r. (piątek)Do wniosku o szacowanie szkód należy obowiązkowo dołączyć:

  • wniosek o płatności obszarowe na 2019 rok (wydruk z aplikacji eWniosek Plus)


Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Więcej informacji na powyższy temat oraz pomoc w uzupełnianiu wniosku można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, biuro nr 29 – tel. 52 3969363, 52 3969374.

Druki wniosków dostępne do pobrania poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Brusach.

Komisja powołana przez Wojewodę, będzie mogła szacować straty tylko i wyłącznie w uprawach, które w dniu szacowania będą znajdowały się na polu.

 

Pliki do ściągnięcia:
wniosek o oszacowanie szkód (156 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!