Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 sierpnia 2019r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-02-11 • Rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 roku

Zarządzenie nr 51/19

Burmistrza Brus

z dnia 8 lutego 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Brusy w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018, przyjętego uchwałą Nr XXXII/283/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 18 października 2018 roku.

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Przyznać dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w następujących wysokościach:

Lp.

Organizacja

Nazwa projektu

Kwota dotacji

 1.  

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach

Popularyzacja kultury kaszubskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – organizacja cyklu konkursów

12 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”

Niepełnosprawni i seniorzy

4 000,00 zł

 1.  

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

XV Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2019
dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży.
Wystawy poplenerowe

4 500,00 zł

 1.  

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Wydanie biuletynu Ziemia Zaborska nr 12/2019

6 000,00 zł

 1.  

Koło Gospodyń Wiejskich

w Przymuszewie „Kaszubianki”

Organizacja imprez, warsztatów i uroczystości

1 300,00 zł

 1.  

Koło Gospodyń Wiejskich

w Skoszewie „Skoszewianka”

Cykl imprez kulturalnych pn. „Skoszewianki integrują społeczność wiejską Gminy Brusy”

1 300,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury „Folknij Se”

Letni piknik folk

2 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”

Młodzi aktorzy w Gminie Brusy

3 850,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus

Średniowieczna szkoła fechtunku 2019

3 500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Kobiet „Nad Brdą”

w Męcikale

Kuchnia nie zna granic

1 400,00 zł

 

§2

 

Przyznać dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w następujących wysokościach:

Lp.

Organizacja

Nazwa projektu

Kwota dotacji

 1.  

WKS „Brda” Męcikał

Organizacja szkolenia i treningów w piłce nożnej, tenisa stołowego i innych dziedzin sportu

skierowanej dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców

z sołectwa Męcikał

2 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska”

w Leśnie

Promocja piłki nożnej wśród młodzieży wiejskiej – „Rozgrywki piłkarskie seniorów w sezonie 2019

Klasa „B” „Grom” Leśno

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej”

6 500,00 zł

 1.  

Klub Sportowy „Gwiazda” Kosobudy

Z rakietą w dłoni przeciw nudzie (organizacja treningów tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Brusy oraz prowadzenie Gminnej Ligi Tenisa Stołowego i innych turniejów tenisa stołowego)

4 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej

Rozpowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci
i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych

i turniejowych oraz organizację

Rodzinnej Ligi Piłki Nożnej

12 250,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej

Wakacje z piłką – organizacja V obozu piłkarskiego oraz wakacyjnego turnieju piłki nożnej

6 500,00 zł

 1.  

Klub Sportowy „BALA” Lubnia

Rok z Balą

1 700,00 zł

 1.  

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca”

Ogólnopolskie i międzynarodowe zawody psich zaprzęgów czyli delegacja członków
KSPZ Szara Wilczyca

2 000,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”

Lekkoatletyka dla każdego

3 800,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”

Białe szaleństwo

6 500,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”

Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy

4 500,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”

Start do siatkówki

6 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”

IX Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Brusy 2019

6 000,00 zł

 1.  

Klub Sportowy „SOKÓŁ” Lubnia

Sokół Lubnia – treningi i rozgrywki

3 250,00 zł

 1.  

Klub Piłkarski „ORKAN” Huta

Organizacja i uczestnictwo w piłkarskich zawodach

w piłce nożnej seniorów w ramach rozgrywek

B klasy PZPN

6 500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”

Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy

2 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”

Perła Czyczkowy – treningi i rozgrywki

6 500,00 zł

 1.  

Temis - Brda

Brda Wielkie Chełmy w rozgrywkach piłki nożnej

6 500,00 zł

 1.  

Miejski Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA”

Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej seniorów

i juniorów oraz prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży - runda wiosenna

38 000,00 zł

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się:

 1. w zakresie spraw merytorycznych – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. współpracy
  z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 2. w zakresie spraw finansowych oraz realizacji umów o dotacje – Skarbnikowi Gminy.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Pliki do ściągnięcia:
zarządzenie (919 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!