Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 10 kwietnia 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-03-23 • Obwieszczenie Burmistrza Brus w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3f w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) rozpatrując wniosek z dnia 21 czerwca 2018r. pana Łukasza Nowaka z firmy De Heus Sp. z o.o., ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca reprezentującego Kamila Karnowskiego, Angelikę Karnowską i Dawida Karnowskiego,

zawiadamiam

strony postępowania o wydaniu decyzji Nr SR.6220.20.2018 z dnia 23 marca 2020 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ewidencyjnej nr 98 w miejscowości Czarnowo, gm. Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie”.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś, cyt: „Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach
i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!