Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 czerwca 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-05-21 • Pomoc dla osób niepełnosprawnych w ramach specjalnego programu

Gmina Brusy realizuje resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” współfinansowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany będzie do 31 grudnia br.

Program wprowadza bezpłatnie usługę asystenta mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.),

–wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,

– załatwieniu spraw urzędowych,

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza do kontaktu osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z usług asystenta ( w załączeniu „Karta zgłoszenia do programu”).

Zapraszamy również osoby spełniające wymogi pracy w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, tj. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowych informacji dotyczących   programu można uzyskać w siedzibie MGOPS w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pod numerem telefonu 52 3969385 lub na stronie:  (https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2019-2020

Pliki do ściągnięcia:
Zgłoszenie_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej (29 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!