Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 września 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-06-15 • UWAGA Rolnicy! Odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy, że Gmina Brusy otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 242.810,00 zł na zadnie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Założeniem przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie 485,62 Mg (ton) odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak folie rolnicze, siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag.

Obecnie toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. usługi.

W ramach dotacji kwalifikowane będą wyłącznie koszty transportu odpadów z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
W związku z tym, rolnicy zobowiązani będą we własnym zakresie dostarczyć odpady do wskazanego miejsca na terenie miasta Brusy.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać w pierwszej kolejności rolnicy, którzy pod koniec ubiegłego roku złożyli do tut. urzędu informację o ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (w ramach prowadzonej inwentaryzacji) oraz pozostali rolnicy w zależności od wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie. W związku z tym gmina, jako organ udzielający pomocy, jest zobowiązana m.in.: zapewnić zgodność tej pomocy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wszyscy rolnicy, którzy są zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinnido dnia 26 czerwca br.złożyćw Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach odpowiednio wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami.

Druk wniosku jest dostępny do pobrania w plikach poniżej lub w wersji papierowej - w Biurze Interesanta tut. urzędu. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku znajduje się w załączniku.

Informujemy również, że pomimo otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW realizacja przedsięwzięcia jest zależna od:

  1. krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie, który jest bliski wyczerpaniu - w przypadku jego wyczerpania zadanie nie będzie mogło być zrealizowane,
  2. wyników przeprowadzonego postępowania przetargowego.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Brusach, tel. 52 39 69 374.

 

 

Pliki do ściągnięcia:
Załącznik nr 2 do wniosku (42 kB)
Załącznik nr 1 do wniosku (47 kB)
Wniosek o usuwanie foli rolniczych (51 kB)
przykładowo wypełniony załącznik nr 2 (37 kB)
przykładowo wypełniony załącznik nr 1 (214 kB)
Instrukcja wypełniania załączników do wniosku (32 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!