Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 września 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-06-24 • XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach

30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2019 rok:
 1. debata nad raportem;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
 1. opinia Komisji Rewizyjnej,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2019 rok
 2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021
 3. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
 4. zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
 5. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami” Gminy Brusy na lata 2016-2019”
 6. wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Brusy-Lubnia (Wiele - Karsin)-Mokre-Malachin-Czersk
 7. uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach
 8. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Brusy
  w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu
 9. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020
 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
  Sprawy organizacyjne.
 1. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

UWAGA!

Ze względu na trwajjący reżim sanitarny związany z epidemią COVID-19 sesja RM w Brusach odbędzie  się bez udziału publiczności (w tym sołtysów).

Jednocześnie informujemy, że sesja transmitowana jest na żywo w internecie <oprzejdź do transmisji>
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!