Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 stycznia 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-12-05 • Podsumowanie kampanii profilaktycznej realizowanej przez Gminę Brusy - aktualizacja

"Zachowaj Trzeżwy Umysł" to kampania profilaktyczna prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą z ramienia Gminy Brusy. Kampania jest ogólnopolską akcją podejmującą problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie właściwych postaw społecznych, zdrowego stylu życia i atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych.

Tegoroczne podsumowanie kampanii odbyło się 4 grudnia w Urzędzie Miejskim w Brusach. Za udział w kampanii wszystkim zaangażowanym podziękował burmistrz Brus Witold Ossowski oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek Zblewski. Realizację kampanii na terenie naszej gminy przedstawił koordynator kampanii Mieczysław Spierewka.

Gmina Brusy uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł od 2008r. Podobnie, jak w latach ubiegłych, materiały edukacyjne przekazano do wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Tegoroczne działania profilaktyczne odbywały się pod hasłem Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. Głównymi celami kampanii w 2019 roku było m.in.: podnoszenie motywacji uczniów i zachęcanie ich do rozwijania swoich zainteresowań oraz doskonalenia talentów.

W 2019 roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zorganizowany został konkurs literacko – plastyczny: JA ZA 20 LAT.

LAUREACI konkursu:

uczennica Szkoły  Podstawowej  im. Bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

Karoliba Grzelak

z mamą

uczennica  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach
     
Hanna Warsińska

wraz z opiekunem p. Katarzyną Gierszewską

oraz p. dyr. Beatą Rekowską

 

uczeń Szkoły Podstawowej w Czapiewicach

     Bartłomiej Westfal

wraz z opiekunem p. Magdalena Rudnik oraz mamą

oraz p. dyr. Renatą Stoltmann

 

uczeń Szkoły Podstawowej nr2  w Brusach
Mateusz Jaroszewski
/ + absolwentka: Amelia Skórczewska

(nieobecna absolwentka – Anna Piekarska)

uczeń Szkoły  Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Karol Łonski– (obecna kl. VII)

wraz z opiekunem p.  Jolantą Orzłowską

oraz p. dyr.  Anna Klonowską-Dorszyńską

 

uczennica Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski w Lubni
    
Milena Dorau (kl. VIII)

wraz z opiekunem p. Moniką Trawicką

Ponadto, w ramach udziału gminy w kampanii, dwoje lokalnych pedagogów miało możliwość wzięcia udziału w kursie edukacyjnym przeprowadzonym na platformie edukacyjnej Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, pod nazwą „Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży”. Ukończyły go panie: Małgorzata Kołodziej (SP nr 1  im. Jana Pawła II w Brusach ) oraz Monika Trawicka (SP im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni). Podczas spotkania w Brusach wręczono certyfikaty ukończenia tego kursu.

 


 

Inf. i fot. UM Brusy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!