Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 maja 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-06-08 • Radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Brus Witoldowi Ossowskiemu

7 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach.
Sesję przeprowadzono w nowo wyremontowanej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Przed rozpoczęciem obrad ks. proboszcz Jan Flaczyński dokonał poświęcenia sali.

Podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdanie oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Brus za wykonanie budżetu za 2016 rok.

Gmina Brusy nieprzerwanie kontynuuje politykę proinwestycyjną, realizowaną od roku 2007, pozyskując przy tym środki zewnętrzne, głównie z funduszy unijnych, nie zapominając przy tym o zrównoważonym rozwoju.
Ponadto w czasie trwania obrad radni podjęli uchwały w sprawach:
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2016 r.
• zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 – 2022
• określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
• najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach w drodze bezprzetargowej
• przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023
Więcej informacji na stronie Gminy Brusy
www.brusy.pl w zakładce- rewitalicaja.
• zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej Nr IFZ.041.2.1.2017 z 26 kwietnia 2017r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Gminą Konarzyny w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny”
• zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej Nr IFZ.041.2.2.2017 z dnia 25.05.2017r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Zaborskim Towarzystwem Naukowym w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja części miasta Brusy”
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!