Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 maja 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-06-08 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych w najem


 Na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) i w związku z uchwałą Nr XIX/191/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach w drodze bezprzetargowej oraz zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 173/15 z dnia 13 października 2015r. w sprawie oddania w najem część budynku komunalnego w Brusach przy ul. Gdańskiej 1b.


Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

§ 1.


                              
Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczone zostaną do oddania w najem na okres do 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz firmy THERAPEUTICA Sp. z o.o., 89-600 Chojnice, ul. Wiśniowa 1a pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 54,7m2 w skład, których wchodzą trzy pomieszczenia tj. nr 1  o powierzchni 8,5m2, nr 2 o powierzchni 13,4m2, nr 3 o powierzchni 23,8m2, łazienka o powierzchni 4,2m2  i korytarz o powierzchni 4,8m2  znajdujące się na piętrze budynku siedziby OSP położonego na działce nr 264/3 w Brusach o pow. 0,2921 ha, przy ul. Gdańskiej 1b, zapisana w KW SL1C/00021811/5 Sądu Rejonowego w Chojnicach z przeznaczeniem na potrzeby działania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Brusach.

§ 2.

1. Ustalam minimalny miesięczny czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej w wysokości 5,00 zł + VAT.
2. Stawka czynszu najmu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca danego roku.
3. Termin zagospodarowania pomieszczeń maj 2017 rok.
4. Termin wznoszenia opłat w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 3.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach na okres 21 dni tj. od dnia 8 czerwca do dnia 30 czerwca 2017r.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!