Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 lipca 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-07-28 • XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 4 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miejskiej.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.

5.      Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.

6.      Zgłaszanie interpelacji, wolnych wniosków i zapytań.

7.      Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1     nadania imienia Chacie Kaszubskiej w Brusach- Jagliach

7.2     wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej RP w Skoszewie

7.3     zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok

7.4     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 – 2022

7.5     udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami”

7.6     przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (EDYCJA 2017)

7.7     zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017-2020

7.8     wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Natura się o(d)płaca 2020- kampania promująca zrównoważone wykorzystanie walorów sieci Natura 2000”

7.9     przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie

7.10przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brusy

8.      Odpowiedź na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

9.      Sprawy organizacyjne.

10.  Zamknięcie obrad. 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!