Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 19 października 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-09-06 • Materiały budowlane dla poszkodowanych bez VAT

Dnia 6 września br. weszło w życie Rozporządzenie*, które zezwala na stosowanie 0 proc. stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.

Stawka 0%  ma zastosowanie, jeżeli:

 1. materiały budowlane zostały przekazane na rzecz poszkodowanych tj.:
  • osób fizycznych,
  • podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów,
 2. poszkodowany posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. zostanie zawarta pisemna umowa darowizny między podatnikiem, który dokonuje darowizny a poszkodowanym (w okresie od 12 sierpnia br. do 6 września br. wystarczy pisemne potwierdzenie przez poszkodowanego faktu otrzymania darowizny materiałów budowlanych),
 4. poszkodowany dostarczy podatnikowi, który przekazuje darowiznę, dokument potwierdzający powstanie szkody w nieruchomości, tj.:
  • w przypadku osób fizycznych – kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) odpowiedniej części kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez MGOPS, z którego będzie wynikać, że nieruchomość danej osoby została zniszczona w wyniku sierpniowych nawałnic,
  • w przypadku podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów – zaświadczenie wydane przez burmistrza o poniesieniu szkody
   w nieruchomości, w której podmiot prowadzi ww. działalność.

 

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów
i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 poz. 1702)
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!