Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 19 października 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-09-08 • OGŁOSZENIE. Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego...


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dzieci i uczniowie z rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy mogą uzyskać pomoc w ramach „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom
w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych
i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.”

Pomoc w formie jednorazowego zasiłku losowego skierowana jest do dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 zostały objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym
i do uczniów wszystkich typów szkół, z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych.

Kwota zasiłku losowego uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi odpowiednio:

a) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podst. art. 40 ustawy o pomocy społecznej w wysokości do 3.000 zł;

b) 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego
w wysokości powyżej 3.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 18.08.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1554) .

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie zasiłku losowego należy składać
w terminie do dnia 23 września 2017 r.w:

  1. sekretariatach szkół lub Przedszkola nr 1w Brusach - dotyczy dzieci objętych obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Brusy;
  2. Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach, ul. Armii Krajowej 1 - dotyczy dzieci
    i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół zlokalizowanych poza terenem gminy Brusy oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Druk oświadczenia można pobrać ze strony www.brusy.pl lub w sekretariatach gminnych szkół podstawowych oraz Przedszkola nr 1 w Brusach lub Gminnym Zarządzie Oświaty
w Brusach.

 

Burmistrz Brus

(-) Witold Ossowski

Pliki do ściągnięcia:
Zarządzenie Burmistrza Brus w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o udzielenie pomocy dzieciom i uczniom (563 kB)
WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutycznoedukacyjnych (215 kB)
WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego (213 kB)
OŚWIADCZENIE o stratach poniesionych w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu (185 kB)
OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przyznanie zasiłku losowego (207 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!