Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 13 listopada 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-12-06 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w użyczenie

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) i w związku z zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 631/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie oddania w użyczenie  części  nieruchomości komunalnych w gminie Brusy.

Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

§ 1.

1. Przeznaczam do oddania w użyczenie z zasobu nieruchomości komunalnych niżej wymienione budynki komunalne w gminie Brusy:

            1. świetlica wiejska w Kosobudach położona na działce nr 554,

            2. świetlica wiejska w  Czyczkowach położona na działce nr 601 ,

            3. świetlica wiejska w Męcikale położona na działce nr 200/2,

            4. świetlica wiejska w Czapiewicach położona na działce nr 128,

            5. świetlica wiejska w Zalesiu położona na działce nr 222,

            6. budynek kulturalno-sportowy w Lubni położony na działce nr 370/5,

            7. budynek społeczno-kulturalny w Leśnie położony na działce nr 290/4,

dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Brusy na potrzeby ich działalności statutowych,

            8. pomieszczenia nr 7 i 8 na parterze budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 położonego na działce zabudowanej nr 512/24 - dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Brusy  na potrzeby ich działalności statutowych .

2. Okres użyczenia do 3 lat.

§ 2.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach na okres 21 dni tj. od dnia 6 grudnia 2017r.  do 28 grudnia 2017r.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!