Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 kwietnia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-08-17 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach zostanie rozbudowany

Prawie 1,5 mln zł Gmina Brusy pozyskała w ramach dofinansowania rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Realizatorem zadania, z ramienia Gminy Brusy, będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach.

W ramach inwestycji zostaną wykonane wszelkie roboty budowlano-montażowe dotyczące rozbudowy PSZOK w Brusach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, co dotyczy: budowy drogi dojazdowej do PSZOK, pomieszczenia do obsługi, placu do składowania gruzu, rampy najazdowej, zadaszonej wiaty na boksy z przeznaczeniem na różne rodzaje odpadów, sieci p.poż., oświetlenia terenu, monitoringu wizyjnego, jak również odwodnienia, utwardzenia i ogrodzenia terenu PSZOK. Ponadto zaplanowany jest zakup, dostawa i montaż wagi najazdowej oraz ładowarki teleskopowej, kontenerów i pojemników na odpady.

Ponadto przeprowadzona zostanie wśród mieszkańców kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, właściwego postępowania z nimi oraz ich odzysku i recyklingu.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie Gminę Brusy nieco ponad 2,4 mln zł. Pozyskane dofinansowanie pokryje aż 85% wydatków kwalifikowalnych inwestycji.

Środki zostaną przekazane na mocy umowy, którą burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał 24 lipca br. z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem oraz członkiem zarządu województwa Pawłem Orłowskim w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Rozbudowa PSZOKu w Brusach ma zakończyć się w grudniu 2019 roku.

Podczas podpisania umowy w Gdańsku. Fot. A. Olszak, UMWP.
Podczas podpisania umowy w Gdańsku. Fot. A. Olszak, UMWP.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Inf. Gmina Brusy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!