Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 kwietnia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-09-04 • Ogłoszenie Burmistrza Brus

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 3, w związku z § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXVIII/265/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Burmistrz Brus

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy na 2018 r. na dofinansowanie działań związanych z wykonywaniem, bieżącym utrzymaniem oraz eksploatacją urządzeń, służących do:

  1. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach,
  2. ochrony przed powodzią,
  3. odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

 

W budżecie Gminy Brusy na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację ww. zadań szacuje się przeznaczyć kwotę do 22 000 zł.

 

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy oraz tryb postępowania i sposób jej rozliczenia opisuje uchwała Nr XXVIII/265/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 r. w biurze nr 29 Urzędu Miejskiego w Brusach, lub przesłać na adres korespondencyjny urzędu tj. ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. uchwały. Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Brusach Wydział Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej: www.brusy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy.

Informacji na temat naboru wniosków udziela: Zbigniew Lemańczyk – Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, biuro nr 29, tel. 52 3969363.

 

Burmistrz Brus

        /-/ Witold Ossowski

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!