Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 kwietnia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-09-11 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późń. zm.)

BURMISTRZ  BRUS  o g ł a s z a, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczona została do zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowana działka nr  218/4 o  pow0,04 ha w  Orliku, zapisana w KW  SL1C/00022748/9 Sądu Rejonowego w Chojnicach, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 218/2  za cenę odpowiadającą wartości rynkowej gruntu w wysokości brutto 7.560,- zł.

II.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brusach w okresie od 11 września do 2 października  2018 r.

III.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 23 października 2018r.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!