Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 kwietnia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-09-12 • Susza – pomoc klęskowa

Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników, nieposiadających polisy ubezpieczenia na co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym,
z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Rolnicy, u których szkody w uprawach rolnych objęły co najmniej 70% danej uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi szkodami, aby uzyskać pomoc za szkody stanowiące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy nie muszą ponownie składać wniosków o udzielenie pomocy.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

UWAGA! PODSTAWĄ DO UDZIELENIA POMOCY SĄ INFORMACJE ZAWARTE
W ZAŁĄCZNIKU NR 1 SZKODY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ DO PROTOKOŁU
Z SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

 

 

Materiał opracowany na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!