Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 6 grudnia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-10-26 • Gminny konkurs poetycki „Polska Niepodległa wierszem pisana” - regulamin

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

„Polska Niepodległa wierszem pisana”

 

Gminny konkurs poetycki „Polska Niepodległa wierszem pisana”, zwany dalej Konkursem, jest zorganizowany przez Gminę Brusy we współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi z terenu miasta i Gminy Brusy

 1. Cele konkursu:

Celem Konkursu jest pielęgnowanie wartości i postaw patriotycznych, inspiracje twórczości poetyckiej, związanej z rocznicą 100-lecia Niepodległej Polski oraz lokalnym dziedzictwem, patriotyzmem i pamięcią narodu o swojej historii i tożsamości.

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Brusy, z podziałem na następujące kategorie:

 • I kategoria      – klasy I – III;
 • II kategoria     – klasy IV – VI;
 • III kategoria   – klasy VII – VIII oraz gimnazjum;
 • IV kategoria    – szkoły ponadgimnazjalne;
 • V kategoria     – dorośli.
 1. Forma wiersza:
  • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
  • treść – zgodna z tematem konkursu
  • praca musi zawierać minimum 6 wersów,
  • prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego,
  • prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem imię i nazwisko autora, dane kontaktowe oraz kategorię.                                         

 

 1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Konkurs trwa do 5 listopada 2018 roku. Prace należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie wiersze autorskie, które nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas gminnych uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2018 roku.

Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.brusy.pl  i mediach społecznościowych.

Laureaci trzech pierwszych miejsc każdej kategorii otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Pliki do ściągnięcia:
regulamin konkursu i karta zgłoszenia (109 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!