Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 1 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-09-20 • Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy

 

                        Działając na podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t.Dz.U.z 2018r. Nr  , poz. 2204 z późń. zm.) 

 

Burmistrz Brus   o g ł a s z a   do  oddania w dzierżawę

 

część  działki nr 142 o pow. 2,25 ha  położonej w Rudzinach, obręb ewidencyjny Huta, zapisanej w KW SL1C/00022210/9 Sądu Rejonowego w Chojnicach  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Ustala się wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w  wysokości  600,- zł. waloryzowanego   corocznie o  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony przez Prezesa GUS.

Okres dzierżawy do 10 lat.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach na okres 21 dni tj. od dnia  20 września  do  11  października 2019r.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!