Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-10-21 • Nieruchomości na sprzedaż - wykaz

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do  sprzedaży

 

                    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późń. zm.)

 BURMISTRZ  BRUS  o g ł a s z a, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczona została do zbycia w trybie bezprzetargowym działka nr  100/1 o  pow0,0251 haKosobudach  zapisana w KW  SL1C/00024492/3 Sądu Rejonowego w Chojnicach z przeznaczeniem na cele rolnicze, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 101/2  za cenę w wysokości brutto 1.004,- zł.

II.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brusach w okresie od     21 października  do  12 listopada  2019 r.

III.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 2 grudnia 2019r.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!