Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-10-25 • Gmina Brusy przystąpiła do programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Gmina Brusy przystąpiła do programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 Program zakłada wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi  niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa może odciążać opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia             w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie uzyskają czas dla siebie.

 

Realizatorem Programu poprzez zapewnienie dziennej opieki wytchnieniowej na terenie naszej gminy jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach.

Środki z progamu mogą zostać przeznaczone na usługi w formie pobytu dziennego (usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania), pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę (organizowanego na poziomie powiatu). W 2019 roku program ustala limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej  w formach świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.          

 Osoby zakwalifikowane do opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługi w ramach wskazanego powyżej limitu.

Wartość otrzymanego dofinansowania w 2019 r. -  17 280 zł

Szczegółowe informacje w siedzibie MGOPS w Brusach – Brusy, ul. Na Zaborach 1 , pod numerem telefonu 52 3969385 oraz na stronie programu

Równocześnie MGOPS w Brusach zaprasza do kontaktu osoby gotowe podjąć współpracę z tut. Ośrodkiem w zakresie sprawowania funkcji opiekuna w w/w programie.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!