Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 11 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-12-03 • Złoty jubileusz małżeństwa. Burmistrz wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Dwadzieścia par z terenu miasta i gminy Brusy dostąpiło zaszczytu odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Prezydenta RP, a podczas ceremonii odznaczeń w Brusach wręcza je Burmistrz Brus. Pary dodatkowo otrzymują upominki, wśród których znajduje się książka Historia Brus i okolicy, list gratulacyjny i pamiątkowa fotografia z uroczystości. Tegoroczna ceremonia w Brusach odbyła się 3 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Obecnych było osiemnaście odznaczonych par. Serdeczne życzenia i gratulacje jubilatom złożył burmistrz Brus Witold Ossowski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brusach Eliza Szczesna. Uroczystość uatrakcyjnił występ uczniów klasy "0" Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach.

FOTOGALERIA

Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowano:

Państwa Barbarę i Józefa Bronka

Państwo Barbara i Józef zawarli związek małżeński 16 lutego 1969 roku w Leśnie, mieszkają w Kaszubie, skąd oboje pochodzą, mają ośmioro dzieci: trzy córki i pięcioro synów. Są dumnymi dziadkami trzynaściorga wnucząt: pięciu dziewczynek i ośmiu chłopców. Doczekali się również prawnuczki i prawnuka. Oboje są rolnikami i prowadzą własne gospodarstwo. Pani Barbara kocha kwiaty. Dodatkowym zajęciem pana Józefa są prace leśne. Od 50 lat są małżeństwem, natomiast znają się od dzieciństwa.

Państwa Katarzynę Ilską-Czapik i Tomasza Czapik

Państwo Katarzyna i Tomasz, choć pochodzą z daleka, swoje obecne życie związali z Męcikałem. Pani Katarzyna pochodzi z Zawiercia, a pan Tomasz z Wadowic. Związek małżeński zawarli 16 marca 1969 roku w Krakowie. Państwo Czapik mają dwóch synów, trzy wnuczki i jednego wnuka. Pani Katarzyna przed emeryturą pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 48 w Katowicach. Pan Tomasz – z zawodu inżynier elektryk – pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki” w Katowicach. Hobbystycznie pani Katarzyna czyta książki, lubi szarady, zajmuje się haftem krzyżykowym i chętnie zbiera grzyby. Pan Tomasz interesuje się sportem i polityką.

Państwa Urszulę i Olgierda Dombrowskich

Państwo Urszula i Olgierd mieszkają w Brusach. Pani Urszula przeprowadziła się tui z Żalna, a pan Olgierd z Elbląga. Związek małżeński zawarli 15 listopada 1969 roku w Tucholi. Pani Urszula pracowała jako sprzedawca w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Brusach. Pan Olgierd to wyuczony krawiec, który zawodowo był związany z przetwórnią „Las” Brusy oraz Telekomunikacją. Państwo Dombrowscy mają córkę i syna oraz wnuczkę i trzech wnuków. Hobbystycznie pani Urszula lubi czytać książki, a pan Olgierd wędkować, a także interesuje się fotografią.

Państwa Zofię i Henryka Gilmeister

Państwo Zofia i Henryk poznali się na zabawie tanecznej w Lubni. Zawarli związek małżeński 24 grudnia 1969 roku w Brusach. Pani Zofia pochodzi z Zalesia, pan Henryk z Kościerzyny, jednak na stałe osiedlili się w Brusach. Mają córkę i trzech synów oraz cztery wnuczki i dwóch wnuków. Pani Zofia zawsze dbała o dom. Pan Henryk przed emeryturą pracował jako palacz w przetwórni „Las” w Brusach. Małżonka nadal chętnie znajduje sobie różne zajęcia w domu i ogrodzie, a pan Henryk lubi majsterkować i zbierać grzyby.

Państwa Teresę i Stanisława Gliszczyńskich

Państwo Teresa i Stanisław poznali się na zabawie wiejskiej w Czapiewicach. Zawarli związek małżeński 30 kwietnia 1969 roku w Leśnie – rodzinnej miejscowości pana Stanisława, gdzie oboje razem mieszkają. Pani Teresa pochodzi z Czapiewic. Mają córkę i dwóch synów oraz sześcioro wnucząt, po równo, trzy wnuczki i trzech wnuków. Wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne. W wolnym czasie pani Teresa chętnie rozwiązuje krzyżówki, a w sezonie, wraz z mężem zbiera runo leśne. Pan Stanisław ponadto lubi czytać książki historyczne i wędkuje.

Państwa Jadwigę i Antoniego Janikowskich

Państwo Jadwiga i Antoni poznali się w zespole teatralnym w Czyczkowach – rodzinnej miejscowości pani Jadwigi.  Związek małżeński zawarli 29 lipca 1969 roku w Brusach. Zamieszkali wspólnie w Kosobudach, skąd pochodzi pan Antoni. Państwo Janikowscy mają córkę Magdalenę i syna Karola oraz trzy wnuczki i wnuka. Pani Jadwiga z zawodu jest rolniczką i pracowała przed emeryturą w przedsiębiorstwie „Las” Brusy. Pan Antoni to ogrodnik, który zawodowo był związany z Spółdzielnią Inwalidów „Równość” w Czersku. Hobbystycznie pani Jadwiga zajmuje się haftem kaszubskim i papieroplastyką, natomiast pan Antoni dogląda ogrodu kwiatowego, a także wykonuje kilimy wełniane robione igłą.

Państwa Teresę i Klemensa Jażdżewskich

Państwo Teresa i Klemens zawarli związek małżeński 27 grudnia 1969 roku w Leśnie, są mieszkańcami Lubni, skąd pochodzą oboje, są rodzicami jednej córki oraz dziadkami dwojga wnucząt. Oboje czas emerytury spędzają aktywnie, poza codziennymi domowymi obowiązkami, panie Teresa w sezonie chętnie udaje się na leśne spacery w poszukiwaniu runa leśnego, natomiast pan Klemens interesuje się wędkarstwem lądowym i morskim, łowiectwem, a także należy do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Poznali się z sobą na zabawie tanecznej w Lubni.

Państwa Janinę i Leona Klamann

Państwo Janina i Leon poznali się na przejażdżce rowerowej. Pani Janina pochodzi z Leśna, natomiast pan Jan z Zalesia, gdzie wspólnie osiedli po zawarciu związku małżeńskiego 1 czerwca 1969 roku w Leśnie. Pan Leon to wyuczony stolarz i rzemieślnik maszynowy, który pracował w Polskich Kolejach Państwowych w sekcji drogowej w Chojnicach. Pani Janina głównie opiekowała się gospodarstwem rolnym. Na emeryturze nadal zajmują się domem, a sezonowo zbierają grzyby. Pani Janina lubi też zajmować się ogrodem kwiatowo – warzywnym. Państwo Klamann mają trzy córki i dwóch synów, trzy wnuczki i ośmiu wnuków oraz trzech prawnuków.

Państwa Elżbietę i Norberta Knitter

Państwo Elżbieta i Norbert poznali się na zabawie tanecznej w Męcikale. Związek małżeński zawarli 13 października 1969 roku w Brusach. Dom rodzinny pani Elżbiety mieści się w Chłopowach, natomiast razem z mężem zamieszkała w Męcikale – miejscowości rodzinnej pana Norberta. Na co dzień pani Elżbieta opiekuje się domem, pan Norbert posiadanym gospodarstwem rolnym, w obu kwestiach wzajemnie się wspierają. Doczekali się dwóch córek i syna oraz pięciorga wnucząt: trzech wnuczek i dwóch wnuków. W wolnym czasie pani Elżbieta zajmuje się robótkami ręcznymi, grą w canastę oraz hodowlą drobiu. Pan Norbert w sezonie szczególnie chętnie zbiera runo leśne, pomaga w gospodarstwie syna, gdzie opiekuje się końmi, lubi też oglądać filmy przygodowe.

Państwa Zitę i Huberta Majkowskich

Państwo Zita i Hubert zawarli związek małżeński 26 lipca 1969 roku w Brusach. Mieszkają w Kosobudach – Wybudowaniu skąd oboje pochodzą. Doczekali się siedmiorga dzieci: dwóch córek oraz pięciu synów. Dzięki dzieciom rodzina powiększyła się o pięć wnuczek i sześciu wnuków. Państwo Majkowscy na co dzień zajmują się gospodarstwem rolnym, które posiadają i domem.

Państwa Halinę i Jana Orzłowskich

Państwo Halina i Jan poznali się na zabawie w Czapiewicach, natomiast węzłem małżeńskim zostali połączeni 20 września 1969 roku w Brusach. Na stałe swoje życie związali z miejscowością rodzinną pana Jana – Rolbikiem, dokąd pani Halina przeprowadziła się z Wielkich Chełmów. Mają dwie córki i dwóch synów, sześć wnuczek i czterech wnuków oraz jedną prawnuczkę i jednego prawnuka. Pani Halina zajmuje się domem, pan Jan był związany z Nadleśnictwem Przymuszewo, gdzie pracował jako kierowca. Pan Jan lubi wędkować, a w sezonie wspólnie z małżonką zbierać grzyby.

Państwa Genowefę i Tadeusza Ostrowskich

Państwo Genowefa i Tadeusz poznali się w szkole zawodowej w Bytowie. Związek małżeński zawarli 11 października 1969 roku również w Bytowie. Pani Genowefa urodziła się w Chotkowie w gminie Borzytuchom, pan Tadeusz w Trzebielinie. Zamieszkali razem w Brusach. Mają pięć córek i syna, dziewiętnaścioro wnucząt: osiem wnuczek i jedenastu wnuków oraz siedmioro prawnuków: cztery dziewczynki i trzech chłopców. Wyuczony zawód pani Genowefy to kucharz- gastronom, zawodowo pracowała wcześniej w kiosku ruchu, sklepie spożywczym w Brusach i barze w Bytowie. Pan Tadeusz to wyuczony kierowca - mechanik, który wcześniej pracował w Bruskim Przedsiębiorstwie Przetworów Leśnych „Las” Brusy. Na emeryturze pani Genowefa lubi robótki ręczne i kwiaty, a pan Tadeusz interesuje się wędkarstwem.

Państwa Marię i Czesława Plata

Państwo Maria i Czesław znają się od dziecka, bowiem przed ślubem byli sąsiadami. Związek małżeński zawarli 26 kwietnia 1969 roku w Leśnie. Mają trzech synów, pięć wnuczek i jednego wnuka i mieszkają w Główczewicach. Pani Maria całe swe życie zajmuje się domem i rodziną, parała się również hafciarstwem. Pan Czesław – z zawodu kierowca – pracował w przetwórni „Las” Brusy i od 20 lat pełni funkcję sołtysa Sołectwa Główczewice. Pani Maria wspólnie z mężem lubią uprawiać przydomowy ogródek, zbierać grzyby i rozwiązywać krzyżówki. Pan Czesław lubi też łowić ryby.

Państwa Annę i Jana Rożek

Państwo Anna i Jan poznali się w delegacji na zabawie. Związek małżeński zawarli 8 listopada 1969 roku w Wysokiej w powiecie pilskim, skąd pochodzi pani Anna. Swoje małżeńskie życie związali z miejscowością rodzinną pana Jana czyli Leśnem. Państwo Rożek mają dwie córki i syna, trzy wnuczki i dwóch wnuków oraz dwie prawnuczki i dwóch prawnuków. Pani Anna jest z zawodu krawcową, pan Jan pracował jako traktorzysta. Na emeryturze zajmują się domem, ponadto pani Anna lubi czytać książki.

Państwa Agnieszkę i Bernarda Schroeder

Państwo Agnieszka i Bernard zawarli związek małżeński 5 października 1969 roku w Leśnie. Rodzinną miejscowością pani Agnieszki są Lendy, pana Bernarda – Kosobudy. Państwo Schroeder osiedli w Kosobudach – Wybudowaniu, gdzie prowadzą gospodarstwo rolne. Mają sześcioro dzieci: dwie córki i czterech synów, dwanaścioro wnucząt: jedenaście dziewczynek i jednego chłopca oraz roczną prawnuczkę Łucję. Czas wolny najchętniej spędzają z wnukami i ukochaną prawnuczką.

Państwa Annę i Gerarda Sikorskich

Państwo Anna i Gerard poznali się na zabawie sylwestrowej w Lipnicy. Zostali połączeni węzłem małżeńskim 25 października 1969 roku w Lipnicy. Mają troje dzieci: córkę i dwóch synów, sześcioro wnucząt: dwie wnuczki i czterech wnuków, a także prawnuczkę i troje prawnuków. Pani Anna pochodzi z Kiedrowic, pan Gerard z Windorpa, jednak miejscowością, w której osiedli są Brusy. Pani Anna pracowała jako siostra Polskiego Czerwonego Krzyża, opiekunka osób starszych i chorych, w jednostce Polskiego Czerwonego Krzyża w Chojnicach oraz Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach. Pan Gerard pracował zawodowo w Przetwórni „Las Brusy” jako samodzielny magazynier oraz agent celny. Państwo Sikorscy należą do miejscowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Brusach, którego pan Gerard jest prezesem. Na emeryturze pani Anna chętnie zwiedza kraj i odbywa wycieczki po Europie, interesuje się również krawiectwem. Pan Gerard podziela zamiłowanie pani Anny do wycieczek, lubi wędkować i zbierać grzyby.

Państwa Barbarę i Huberta Stoltmann

Państwo Barbara i Hubert zawarli związek małżeński 13 kwietnia 1969 roku w Leśnie, mieszkają w Zalesiu, skąd pochodzi pan Hubert. Miejscowością rodzinną pani Barbary jest Kaszuba. Państwo Stoltmann mają pięcioro dzieci: czterech synów i córkę, dziewięcioro wnucząt: czterech wnuków, pięć wnuczek. Oboje prowadzą gospodarstwo rolne i doglądają domu. Pani Barbara lubi kwiaty, książki. Chętnie zajmuje się wnukami. Większość czasu pana Huberta zajmuje praca w gospodarstwie. Miłość państwa Stoltmann rozpoczęła się na zabawie.

Państwa Ewę i Henryka Szmyt

Państwo Ewa i Henryk poznali się na uroczystości rodzinnej. Związek małżeński zawarli 17 lipca 1969 roku w Brusach – miejscowości rodzinnej pani Ewy. Pan Henryk bowiem pochodzi z Huty. Mają trzy córki i siedmioro wnucząt: trzy wnuczki i czterech wnuków. Przed emeryturą pani Ewa wykonywała zawód krawcowej, pracowała w ZPO „Kreacja”, następnie wykonywała prace chałupnicze, a w 1983 roku rozpoczęła własną działalność gospodarczą. Pan Henryk to wyuczony technik mechanik specjalizujący się w budowie maszyn i urządzeń okrętowych. Przed emeryturą pracował w Gdańskiej Stoczni Remontowej, Bydgoskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Chojnicach oraz Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Chojnicach. Na emeryturze pani Ewa chętnie czyta książki i rozwiązuje krzyżówki, a pan Henryk zbiera grzyby. Oboje lubią zajmować się ogródkiem, pani Ewa szczególnie kwiatami, pan Henryk warzywami.

 

 

 

Inf,. i fot. UM Brusy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!