Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 14 sierpnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-07-27 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w użyczenie

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) i w związku z Zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 102/20 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 763/18 Burmistrza Brus z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w gminie Brusy.

Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

I.

1.  Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczam do oddania w użyczenie lokal o powierzchni użytkowej 51,68m2 znajdujący się na parterze budynku komunalnego w Hucie 15 położonego na działce nr 142, będący własnością Gminy Brusy na czas określony do 31 lipca 2022 r.  z przeznaczeniem na realizację projektu: Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.    Okres użyczenia do 31 lipca 2022 r.

II.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca do 17 sierpnia 2020 r.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!