Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 21 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-11-13 • Przebudowa oczyszczalni ścieków w Brusach

        16 lipca br. zakończyły się główne prace nad "Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach - etap I". Nastąpił także jej rozruch technologiczny. 14 sierpnia br. komisja powołana przez Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego dokonała odbioru inwestycji. W skład komisji weszli:

- Zbigniew Żabiński - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Brusach - przewodniczący komisji,

- Paweł Wolter - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach - członek komisji,

- Janusz Sosnowski - Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

- Ireneusz Kłodziński - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Branży Sanitarnej,

- Tadeusz Grubiński - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Branży Elektrycznej,

- Marek Kiedrowicz - Kierownik budowy,

- Piotr Drzycimski - członek komisji.

    Wykonawcą zadania jest  Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z Chojnic. Łączna wartość inwestycji to 11.868.420,24 zł, z czego Gmina Brusy pozyskała z Unii Europejskiej 4 mln zł -  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 objętego Europejskim Funduszem Rolnym na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Brusy podpisała również umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki na realizację w/w zadania w kwocie 3,5 mln zł.

        W ramach przebudowy i rozbudowy zostały wykonane m.in: zbiornik retencyjny, przepompownia główna, 2 reaktory biologiczne, budynek dmuchaw, pompownia ścieków oczyszczanych, stacja zlewcza ścieków dowożonych i komora stabilizacji tlenowej osadu, a  także  automatyka i sterowanie.

       Przedsięwzięcie pozwoliło na podłączanie do oczyszczalni sieci kanalizacyjnych m.in. w Zalesiu, Lubni, Lamku i Orliku. Usprawniony został również proces oczyszczania nieczystości płynnych, co w konsekwencji poprawi jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki Niechwaszcz.

      Ważnym aspektem jest także oczyszczanie ścieków wprowadzanych do oczyszczalni. Ścieki odprowadzone do Zakładu Gospodarki Komunalnej są poddawane trzem, a nie jak zwykle to bywa dwóm, procesom: mechanicznemu, biologicznemu oraz tzw. doczyszczaniu. W tym ostatnim ścieki, już wysokiej jakości, są dodatkowo oczyszczane za pomocą zaprojektowanego urządzenia filtracyjnego. Dodatkowo warto wspomnieć, że znaczna ilość ścieków oczyszczonych jest wykorzystywana do procesów technologicznych w oczyszczalni m.in. do płukania sit, prasy czy urządzenia filtracyjnego, co istotnie wpływa na oszczędność wody.

 A oto historia inwestycji:

         maj 2008 r.    -  „Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Brusach”

         8.07.2008 r.   -  Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy

                                i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Brusach.

         15.04.2009 r. -   Pozwolenie na budowę.

         16.12.2009 r. -  Umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe

                                usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW

                                na lata 2007-2013.

         27.08.2010 r. -  Przetarg na budowę „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

                                w Brusach – etap I”.

         14.02.2011 r. -  Umowa na realizację zadania.

         23.05.2011 r. -  Umowa pożyczki z WFOŚiGW.

         18.02.2011 r. -  Przekazanie placu budowy.

-       marzec 2011r. - Rozpoczęcie robót budowlanych.

         23.05.2011 r. -  Umowa pożyczki z WFOŚiGW.

         16.07.2012 r. -  Zakończenie robót budowlanych.

         27.08.2012 r. -  Pozwolenie na użytkowanie.                    

 

Oczyszczalnia przed przebudową:

Tu powstał zmodernizowany zbiornik buforowy.
Tu powstał zmodernizowany zbiornik buforowy.
 

Fotogaleria przedstawiająca postęp przebudowy oczyszczalni ścieków w Brusach:

Przepompownia ścieków w trakcie budowy.
Przepompownia ścieków w trakcie budowy.

Reaktor biologiczny.
Reaktor biologiczny.

Komora tlenowej stabilizacji osadu.
Komora tlenowej stabilizacji osadu.

Hydrofornia ścieków oczyszczonych i rozdzielnia główna.

Przebudowana przepompownia ścieków.
Przebudowana przepompownia ścieków.

Zbiornik buforowy.
Zbiornik buforowy.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!