Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 21 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-04-02 • Remont budynku biblioteki w Męcikale z poszerzeniem oferty o czytelnię z pracownią komputerową oraz punktem informacji turystycznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach realizowała projekt pn. „Remont budynku biblioteki w Męcikale z poszerzeniem oferty o czytelnię z pracownią komputerową oraz punktem informacji turystycznej” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Streszczenie Projektu:
Przedmiotem inwestycji była wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana instalacji c.o., wod – kan., elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejących otworach oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania piętro budynku zagospodarowane zostało na potrzeby czytelni z pracownią komputerową, pomieszczeń dla stowarzyszeń działających w Męcikale. Cel inwestycji to podniesienie standardu świadczonych usług społeczno – kulturalnych i turystycznych.

Okres realizacji Projektu:
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: wrzesień 2009 r.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: grudzień 2009 r.

Zestawienie finansowe:
Całkowity koszt realizacji Projektu: 429.566,93 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 352.104,04 zł.
Wydatki niekwalifikowane: 77.462,89 zł.
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRROW: 75%
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRROW: 264.078,00 zł.

Informacje dotyczące realizacji Projektu:
Dnia 20.08.2009 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy dla przedmiotowego projektu z Samorządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka.

Dnia 15.09.2009 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych Zakładem Ogólnobudowlanym Józef Urbaniak z siedzibą w Chojnicach.

Dnia 17.09.2009 r. podpisano umowę z Panem Mirosławem J. Ciemińskim prowadzącym działalność w zakresie „Projektowania w budownictwie, nadzorów i pośrednictwa inwestycyjnego” na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!