Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 19 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-04-02 • Przebudowa z rozbudową budynku socjalno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku socjalno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowany w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Streszczenie Projektu:
Przebudowa z rozbudową budynku socjalno – sportowego obejmowała dobudowę części komunikacyjnej (schody z poziomu parteru i winda) na poziomie piwnicy i parteru oraz pomieszczenie świetlicy dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na poziomie piętra. Rozbudowa dotyczyła instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej, centralnego ogrzewania i deszczowej.

Okres realizacji Projektu:
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: czerwiec 2009 r.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: październik 2009 r.

Zestawienie finansowe:
Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.567.865,32 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 640.190,05 zł.
Wydatki niekwalifikowane: 927.675,27 zł.
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRROW: 70,57 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRROW: 451.778,00 zł.

Informacje dotyczące realizacji Projektu:
Dnia 29.05.2009 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą „WYSOCCY” Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki z siedzibą w Chojnicach.

Dnia 01.06.2009r. podpisano umowę z firmą KONAR Koordynacja Nadzór Realizacja Robót Budowlanych Mirosław Kubiszewski na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania.

Dnia 20.08.2009 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy dla przedmiotowego projektu z Samorządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!