Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 25 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-04-02 • Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach

Projekt pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach” realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Streszczenie Projektu:
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury cieplnej polegającą na instalacji pomp ciepła oraz termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego w Brusach i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

Okres realizacji Projektu:
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu: styczeń 2013 r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: maj 2014 r.

Zestawienie finansowe:
Całkowity koszt realizacji Projektu: 3.501.972,89 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 1.907.485,47 zł.
Wydatki niekwalifikowalne: 1.594.487,42 zł.
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRROW: 75%
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRROW: 1.430.613,00 zł.

Bieżące informacje dotyczące realizacji Projektu:
Dnia 10.08.2011r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy dla przedmiotowego projektu z Samorządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Pana Czesława Elzanowskiego oraz Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Panią Justynę Durzyńską.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!