Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 15 grudnia 2019r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-04-02 • Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz

Trwają prace związane z realizacją  inwestycji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz”. Obejmować ona będzie budowę kolektora deszczowego o długości około 3,0 km z Brus do rzeki Niechwaszcz oraz budowę zbiornika retencyjnego. W ramach projektu do budowy przeznaczono także dwie ulice w Brusach: Targową i Armii Krajowej.

11 lipca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Brusach podpisano umowę na wykonanie w/w projektu. ze Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych MAZUR z siedzibą w Szczecinie.

Powyższy wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego, na które łącznie wpłynęły 3 oferty. Kwota umowy to 9 mln 138,9 tys. zł, zaś całkowity koszt inwestycji (wraz  m.in. z  dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim) wyniesie nieco ponad 9,5 mln zł.

Inwestycja finansowana jest przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Jej realizacja następować będzie etapowo, a jej ostateczne zakończenie planowane jest na czerwiec 2013 roku.

cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!