Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 21 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-04-03 • „Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości”

Dnia 18.08.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Wiesława Byczkowskiego.
Projekt pn. „Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie  8.1 Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.


Streszczenie Projektu:
Celem Projektu była rewitalizacja przestrzeni wraz z poprawą bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszo – rowerowych o długości 390 m, budowę nawierzchni drogowych o długości 393 m oraz budowę kładki o długości 58,46 m na rzece Brda w miejscu dawnego, starego mostu w miejscowości Męcikał. Cel zadania to poprawa bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i również turystów poprzez wydzielenie odrębnego przejścia przez Brdę dla pieszych i rowerzystów, z dala od ruchliwiej drogi wojewódzkiej nr 235. Inwestycja zwiększy atrakcyjność turystyczną wsi oraz poprawi jakość życia mieszkańców przez podniesienie funkcji publicznej i rekreacyjnej.

Okres realizacji Projektu:
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: sierpień 2010 r.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: listopad 2010 r.

Zestawienie finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 3.158.646,36 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 2.970.345,43 zł.
Wydatki niekwalifikowalne: 188.300,93 zł.
Poziom finansowania Projektu ze środków EFRR: 85.00%
Kwota finansowania Projektu ze środków EFRR: 2.524.793,61 zł.

Informacje dotyczące realizacji Projektu:
Dnia 30.07.2010 r. Burmistrz Brus podpisał umowę z Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Spółka z o.o. na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania.
Dnia 30.07.2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych Firmą Ogólnobudowlaną „ARAT” Krzysztof Makurat z siedzibą w Staniszewie.

 

Dnia 18.08.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Wiesława Byczkowskiego.

Zdjęcia z realizacji inwestycji:

 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!