Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 21 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-04-03 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy

Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska  


Streszczenie Projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Gliśno – Dąbrówka - Gacnik oraz Antoniewo – Małe Chełmy na terenie aglomeracji Brusy. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 7,84 km, a do systemu podłączonych zostanie 445os. (2014r.). Łączna ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Brusach zwiększy się o 40,1 m3/d. Akcją promocyjno – informacyjną w ramach projektu objętych zostanie 40 osób. Inwestycja pozwoli na zmniejszenia dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Okres realizacji Projektu:
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu: listopad 2012 r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: listopad 2014 r.

Zestawienie finansowe:
Całkowity koszt realizacji Projektu: 2.887.403,56 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 1.920.663,33 zł.
Wydatki niekwalifikowalne: 966.740,23 zł.
Poziom finansowania Projektu ze środków EFRR: 60,00%
Kwota finansowania ze środków EFRR: 1.152.398,00 zł.

Bieżące informacje dotyczące realizacji Projektu:
Dnia 17.02.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Wiesława Byczkowskiego. 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!