Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 17 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2013-10-16 • „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy”

Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy” jest  finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.   

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Gliśno – Dąbrówka - Gacnik oraz Antoniewo – Małe Chełmy na terenie aglomeracji Brusy. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 7,84 km, a do systemu podłączonych zostanie 445 osób (2014r.). Łączna ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Brusach zwiększy się o 40,1 m3/d. Inwestycja pozwoli na zmniejszenia dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Okres realizacji inwestycji to lata 2013-2014.

Podstawowe informacje:

Całkowita wartość realizacji projektu: 1.857.308,28 zł;

Wydatki kwalifikowalne:  1.349.037,83 zł / niekwalifikowalne: 508.270,45 zł;

Dofinansowanie: 944.326,47 zł (70%)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.   z Chojnic. Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz z Koszalina.

W trakcie podpisywania umowy z wykonawcą. Na zdjęciu z przedstawicielem firmy EKOMEL Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Kierownik ZGK w Brusach Paweł Wolter.

*

Zakres prac wykonawczych:

Etap I obejmuje:

a) budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w miejscowościach Małe Chełmy i Antoniewo oraz na trasie między nimi. Długość sieci kanalizacyjnej, wraz z przyłączami do granic poszczególnych posesji, wynosi ok. 3374,53 m,

b) budowę 42 przyłączy kanalizacyjnych obejmujących odcinki od granic działek do

budynków,

c) budowę 3. sieciowych przepompowni ścieków wraz z sterowaniem i monitoringiem,

d) budowę przyłączy wodociągowych do przepompowni ścieków,

e) budowę przyłączy energetycznych zalicznikowych do przepompowni ścieków;

f) budowę dwóch tablic informacyjnych.

Termin zakończenia robót budowlanych: 30.10.2013 r.

 

Etap II obejmuje:

a) budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w miejscowościach Gacnik, Małe Gliśno i Dąbrówka oraz na trasie między nimi. Długość planowanej sieci kanalizacyjnej, wraz z przyłączami do granic poszczególnych posesji, wynosić będzie ok. 4470,2 m,

b) budowę ok. 42. przyłączy kanalizacyjnych obejmujących odcinki od granic działek do

budynków,

c) budowę 2. sieciowych przepompowni ścieków wraz z sterowaniem i monitoringiem,

d) budowę przyłączy wodociągowych do przepompowni ścieków,

e) budowę przyłączy energetycznych zalicznikowych do przepompowni ścieków;

f) budowę trzech tablic informacyjnych.

Termin zakończenia robót budowlanych: 16.09.2014 r.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!