Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 16 grudnia 2019r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2017-06-05 • Ruszyły prace budowy ulic Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej w Leśnie

Informujemy, iż w maju ruszyła budowa ulic: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej w Leśnie o łącznej długości 703 mb.
Przetarg na ich budowę wygrała firma „Wo-Kop” Wojciech Drewczyński z Chojnic. Umowę z wykonawcą Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał 19 maja br.
Budowa ulic realizowana jest dzięki dwóm programom, z których pochodzi część środków na realizację inwestycji. Pierwszym jest Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z którego wykonane zostanie zadanie pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej od km 0+810 do 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G”.
W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę:
a) ul. Wykopaliskowej o nawierzchni jezdni bitumicznej i chodnika z kostki betonowej:
- jezdnia o szer. 6,00 m, długości 190,00 m,
- prawostronny chodnik/ścieżka rowerowa o szer. 2,50 m długości 184 m,
- pobocze / pas zieleni o szer. 0,75 m,
b) ul. Polnej o nawierzchni z kostki betonowej i chodnika z kostki betonowej:
- jezdnia szer. 5,50 m długości 257 m,
- obustronny chodnik szer. 2,00 m,
c) ul. Brzozowej o nawierzchni z kostki betonowej i chodnika z kostki betonowej:
- jezdnia szer. 5,00 m długości 256 m,
- prawostronny chodnik o szer. 1,50 m,
- pobocze / pas zieleni o szer. 0,75 m.
Ponadto w ramach budowy w/w ulic planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz indywidualne zjazdy na posesje o szerokości 4,00 m. Projekt przewiduje również budowę 5 nowych skrzyżowań oraz wykonanie pionowej i poziomej organizacji ruchu.
Szacunkowa wartość inwestycji w ramach tego programu to 1.203.724,00 zł z czego dofinansowanie wyniosło 601.862,00 zł.
Dla przypomnienia, umowę na dofinansowanie dróg z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem  20 marca br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Budowa ulicy Wykopaliskowej pn. Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno Wybudowanie” realizowana będzie także dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę dotyczącą tego zadania Burmistrz Brus podpisał we wrześniu 2016 roku.
Prace na ulicy Wykopaliskowej w ramach PROW-u obejmą budowę jezdni z betonu asfaltowego oraz ciągu pieszo rowerowego na długości ok. 600 m i łącznej szerokości 10 m. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz wjazdy na posesje.

Wartość tej inwestycji wyniesie 1.189.044,23 zł, dofinansowanie natomiast 756.588,00 zł.


Łączny koszt całej inwestycji to 2.382.928,23 zł, natomiast dofinasowanie z obu programów wynosi 1.358.450 zł. Koszt poniesiony ze środków własnych Gminy Brusy to 599.777,92 zł.
Nadzór inwestorski poprowadzi Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska z siedzibą w Bytowie za kwotę 22. 140,00 zł.  
Prace wykonywane będą do października br.  

Poniżej prezentujemy mapę poglądową budowanych odcinków ulic:

Przetarg na budowę ulic w Leśnie wygrała firma „Wo-Kop” Wojciech Drewczyński z Chojnic. Umowę z wykonawcą Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał 19 maja br.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!