Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 września 2020r.
Gospodarka odpadami • Poziomy recyklingu i odzysku Napisz do nas!
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Gmina Brusy informuje o osiągniętych (...)
Informacja o osiągniętych przez Gminę Brusy poziomach recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Jednym z podstawowych celów nowego systemu (...)


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!