Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 lutego 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
Ruszyły prace budowy ulic Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej w Leśnie

Informujemy, iż w maju ruszyła budowa ulic: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej w Leśnie o łącznej długości 703 mb.Przetarg na ich budowę wygrała firma „Wo-Kop” Wojciech (...)
Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach

Gmina Brusy w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 otrzymała dofinansowanie na „Budowę węzła transportowego na terenie ul. Armii (...)
Zmodernizowano ulicę Kwiatową w Brusach

7 listopada br. dokonano odbioru ulicy Kwiatowej w Brusach.  W ramach tej inwestycji, wykonana została nawierzchnia asfaltowa o długości ok 170 m. Szerokość nawierzchni jezdni wynosi 6 m, (...)
Wybudowano kolejne drogi w Gminie Brusy: Czernicka i Leśna w Czyczkowach

11 października br. dokonano otwarcia długo oczekiwanej przez mieszkańców wsi Czyczkowy budowy dróg: Czernickiej i Leśnej. W ramach prac wykonano odcinek 240 mb ulicy Czernickiej wraz z (...)
Zmodernizowano ulicę Karpacką w Brusach

Zakończono budowę ulicy Karpackiej w Brusach. Jej odbiór odbył się 15 lipca br. W ramach, długo oczekiwanej przez mieszkańców osiedla inwestycji, wykonany został ciąg pieszo-jezdny z kostki (...)
Modernizacja drogi gminnej w Żabnie

9 grudnia 2015 r.  dokonano otwarcia zakończonej pod koniec listopada inwestycji, a mianowicie modernizacji drogi gminnej w Żabnie. W ramach przeprowadzonych prac utwardzono drogę o (...)
Przebudowa ulicy Głównej i Leśnej w Zalesiu

30 września br. Gmina Brusy zakończyła realizację projektu pn.: "Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G” współfinansowanego w (...)
Zmodernizowano ulicę Traugutta w Brusach

Na początku lipca zakończono kolejną inwestycję drogową w Brusach. Tym razem zmodernizowano ulicę Traugutta, o długości ok. 240 m. i szerokości 5,5 m. Starą piaszczystą nawierzchnię zastąpiono (...)
„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

Wniosek nr WND-RPPM.05.01.00-00-005/09Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do (...)
„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” - realizacja projektu w poszczególnych gminach


„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy”

Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy” jest  finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata (...)
Budowa kolektora deszczowego w ulicy Targowej i przebudowa m.in. ulicy Ogrodowej w Brusach - aktualizacja

25 lipca br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i (...)
Modernizacja zlewni mleka w Czyczkowach

Całkowity koszt zadania pod nazwą: „Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe” wyniósł Gminę (...)
Nowa świetlica wiejska w Leśnie - aktualizacja

„Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i zagospodarowanie terenu” zostanie wykonana przez konsorcjum następujących firm: (...)
Budowa świetlicy wiejskiej w Lubni - aktualizacja

21 maja br. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę na budowę świetlicy wiejskiej w Lubni. Za zadanie, wg umowy, Gmina Brusy zapłaci 1.066.432,23 zł brutto. Jego wykonawcą (...)
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Brusach

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności (...)
Modernizacja ośrodka zdrowia w Brusach - aktualizacja

Trwa przebudowa ośrodka zdrowia w Brusach. Wykonawcą inwestycji jest firma Handlowo – Usługowo – Budowlana „MAXI-MIX” z Lipusza. Nadzór inwestorski pełni Rejonowy (...)
Ośrodek zdrowia w Leśnie przyjazny osobom niepełnosprawnym

Zakończono główne prace budowlane związane z modernizacją ośrodka zdrowia w Leśnie. Wykonawcą robót była firma Instalacje Grzewcze i Sanitarne Grzegorz Narloch w Brusach. Zadanie pn. (...)
Zmodernizowana siedziba OSP w Brusach

W styczniu bieżącego roku zakończono prace nad przebudową i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. W ramach przedsięwzięcia wykonano elewację od strony posterunku policji (...)
Budowa Posterunku Policji w Brusach

Realizatorem zadania jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Gmina Brusy działała we współpracy z Komendą przekazując nieodpłatnie grunt pod budowę Posterunku Policji, opracowując (...)
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Brusach

        16 lipca br. zakończyły się główne prace nad "Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach - etap I". Nastąpił także jej rozruch (...)
Budowa punktu postojowego przy Chacie Kaszubskiej w Brusach – Jagliach

          Zbyt mała liczba miejsc postojowych przy Chacie Kaszubskiej, zmuszała odwiedzających do parkowania na drodze. W roku 2011, Gmina Brusy (...)
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem

Projekt pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem” finansowany w ramach Regionalnego (...)
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy

Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś (...)
„Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości”

Dnia 18.08.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława (...)
Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz

Trwają prace związane z realizacją  inwestycji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i (...)
„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

Projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” finansowany w (...)
Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach

Projekt pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach” realizowany w ramach (...)
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice

       Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice. Po realizacji (...)
Przebudowa z rozbudową budynku socjalno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku socjalno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowany w ramach działania 313, 322, 323 (...)
Remont budynku biblioteki w Męcikale z poszerzeniem oferty o czytelnię z pracownią komputerową oraz punktem informacji turystycznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach realizowała projekt pn. „Remont budynku biblioteki w Męcikale z poszerzeniem oferty o czytelnię z pracownią komputerową oraz punktem informacji (...)
Budowa ulicy Wykopaliskowej w Leśnie

     Zakończyła się budowa ul. Wykopaliskowej w Leśnie. W ramach prac wykonano sieć kanalizacji deszczowej, linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego z wykonaniem (...)
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” Wniosek nr (...)


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!