Centrum Ziemi Zaborskiej, podregionu południowych Kaszub od lat stanowi miasto i gmina Brusy. Mieszkańców tej ziemi na co dzień zwie się Zaborakami lub Krëbanami. Określenie "Zabory" pochodzi prawdopodobnie od terra Sabor, terra Zaborensis, wyrażeń spotykanych już w dokumentach książąt pomorskich z XIII wieku. Powszechnie tłumaczy się nazwę jako obszar leżący "za borami" czyli za Borami Tucholskimi. Za czasów krzyżackich Zabory włączono do Komturostwa tucholskiego w granicach Prus Królewskich. Po przeniesieniu do Kosobud siedziby administratora ziemi zaborskiej Brusy stały się miejscowością podległą Kosobudom. W 1773 roku utworzono powiat chojnicki, do którego należały Brusy. Po odrodzeniu niepodległej Polski i włączeniu do niej Pomorza Ziemia Zaborska znalazła się blisko granicy polsko-niemieckiej. W 1945 roku powiat chojnicki włączono do województwa bydgoskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 roku, Brusy należą do województwa pomorskiego. W styczniu 1988 roku Brusy otrzymały prawa miejskie. Zaboracy są dumni ze swej "małej ojczyzny", pielęgnowanych tradycji kulturowych i własnej tożsamości. W tym mieście istnieje jedyne w Polsce Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, działa słynny nie tylko w regionie, Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krëbane. Gmina Brusy graniczy z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie, a jej północną część obejmuje Zaborski Park Krajobrazowy - kraina ptaków, lasów i czystych jezior, wymarzone miejsce dla poszukujących ciszy i spokoju.


Brusy z lotu ptaka - fot. Wiesław Stępień
Projekt i wykonanie R-net