W 1354 roku dokumentem krzyżackim Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode Dytrychowi von Leysten nadano na dziedziczne posiadanie według prawa chełmińskiego ziemię w Leśnie i jezioro zwane Małe Lubichowo. Właściciel zobowiązany był w zamian służyć zakonowi na wyprawach wojennych oraz do danin w naturze. Leśno pozostało we władaniu Dytrycha i jego potomków do 1549 roku, kiedy dobra te nabyła na mocy kontraktu podanego w sądzie ziemskim tucholskim rodzina Kalinów.
Dworek na pocztówce z 1907r.

Dwór w Leśnie - lata 60-te XXw.
W jej ręku dobra te pozostały ponad 100 lat. Wskutek zarazy i wojen szwedzkich, kiedy to zaginęły dokumenty własnościowe Leśno odebrano dziedziczce Kalinów, Annie i włączono do królewszczyzn klucza kosobudzkiego. Mąż Anny, Adam Szymnosz Leszczyński zabiegał o przywrócenie dóbr leśnieńskich rodzinie. W 1660 roku uzyskał od królowej Marii Ludwiki Gonzaga przywrócenie przywileju krzyżackiego. W 1678 roku sprzedał dobra Leśna Mikołajowi Lewalt Jezierskiemu. Ród Jezierskich wywodzi się z zamożnej szlachty pomorskiej osiadłej w tych okolicach już od XV wieku. W XVI wieku byli zarządcami klucza kosobudzkiego.
Do końca XVII wieku w ich posiadanie weszły ziemie, oprócz Leśna, w Małych Chełmach, połowa wsi Wielkie Chełmy, osady Starc, Płęsno, Młynek, Asmus. W XVIII wieku Jezierscy należeli do zamożniejszej szlachtyi nadawali ton całej okolicy. Mikołaj Lewalt Jezierski przekazując synowi Remigianowi dobra Leśna nałożył na niego obowiązek utrzymania ich jako dobra dziedziczne. Syn Remigiana, Michał pozostawił dwóch synów Michała dziedzica Wielkich Chełmów i Antoniego, ostatniego Lewalt-Jezierskiego władajacego Leśnem. W połowie XIX wieku bezdzietny Antoni Jezierski swoją spadkobierczynią uczynił siostrzenicę Annę z Getzendorf-Grabowskich Sikorską. Sikorscy to z dziada pradziada ród kaszubski pochodzący z Sikorzyn koło Kartuz. W XVII wieku przenieśli się na Kujawy, by w połowie XIX wieku ponownie zamieszkać na Pomorzu. Mąż Anny, Władysław Sikorski był dzierżawcą różnych majątków na Kujawach i Pomorzu, ale dzięki spadkowi osiedlił się na Zaborach i dał początek linii Sikorskich z Wielkich Chełmów i z Leśna. Po śmierci Anny właścicielem dworu w Leśnie został jeden z jej synów, Paweł. Pod koniec XIX wieku jako zamożny i dobrze gospodarujący ziemianin był jednym z założycieli Spółki Pożyczkowej Brusko-Leśnieńskiej. W ówczesnych czasach głównym źródłem utrzymania leśnieńskiego majątku była produkcja roślinna: żyto, groch, jęczmień, sprzedawane na lokalnych rynkach.
Grobowiec Sikorskich - fot. Paweł Czaja
W latach dwudziestych XX wieku w wyniku przymusowych wywłaszczeń część majątku leśnieńskiego rozparcelowano. Pojawili się pierwsi samodzielni chłopi w tej dotychczas typowo folwarcznej wsi. W latach trzydziestych pozostałą część majątku przejął syn Edmunda, który zaczął gospodarować bardziej nowocześnie, zwiększając dochodowość. Majątek Sikorskich istniał do końca II wojny światowej. W 1945 roku nastąpiła jego parcelacja.
Projekt i wykonanie R-net