środowisko naturalne, własna historia, tradycja, kultura to odziedziczone po przodkach wartości, stanowiące cenne dziedzictwo. Leśno jest wsią, która owych wartości posiada ponad zwykłą miarę. Zachwyca i przyciąga. Jej malowniczość podkreśla z oddali urozmaicona sylwetka wsi z dominantą charakterystycznej, niepowtarzalnej wieży zabytkowego kościółka ukrytego wśród drzew z XIX-wiecznego parku. Daleka panorama wsi roztacza nastrój spokoju i harmonii. Piękno wsi tworzą pojedyńcze domy i pierzeje uliczek. A także widok świetlistego lustra jeziora i ocienione zakamarki jego brzegu. Stare drzewa i młode trawy. Kaszubskie ogrody i kwiaty.
Ścieżka w parku podworskim w Leśnie - fot. Paweł Czaja

Park - fot. Paweł Czaja
Każdy, najmniejszy zakątek decyduje o pięknie całej wsi. Ale spośród nich najcenniejsze są te, które oprócz walorów estetycznych, opowiadają swoją historię zapisaną w zabytkach, w tradycji i obyczajach. W życiorysach ludzi, w historii rodzin i rodów. W Leśnie są miejsca szczególnie poruszające poczucie piękna, skłaniające do skupienia, przemawiające do wyobraźni. To kościół i otoczenie. To on uwzniośla nie tylko zabudowę wsi, ale i przebywających w niej ludzi. Nadaje jej ton i zdaje się nad nią roztaczać pieczę. Położony na małym wzgórku, wzlatuje swą smukłą, krytą gontem wieżą wysoko ponad rzeczkę, jezioro, drzewa i domy uświęcając sobą ten jakże bliski wielu sercom zakątek ziemi. Ale nie może on trwać samotnie w zaniedbanym otoczeniu. Miejsca, które były kiedyś żywe, również dziś pragną tętnić życiem, nie przytłaczając przygnębiającym smutkiem przemijania, ale roztaczając nastrój pogodnej mądrości wieków. Wieś, która pielęgnuje i utrwala swój rodowód historyczny, ma swoją duszę.
Dla tych, którzy pochylą się nad nią głęboko, jak i dla tych, którzy zetkną się z nią tylko przelotnie. Powoli, i nie do końca, odsłoni im swe tajemnice. Nie będzie na równych prawach obywatelskich istniał w Europie ten, kto najpierw nie zadba o swoje w niej miejsce. Tę prostą prawdę zrozumieli wszyscy ci, dla których urzeczywistnienie idei jest wyzwaniem i wielką przygodą. Nie tylko po to, aby przywrócić dawne piękno, lecz także po to, aby przybliżyć je i uwydatnić!
Projekt i wykonanie R-net