Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 5 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-10-31 • UWAGA ROLNICY! Inwentaryzacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Gmina Brusy wyraża wstępne zainteresowanie przedmiotowym programem, jednak aby ustalić możliwość wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji ww. odpadów na terenie gminy Brusy.

W ramach dotacji kwalifikowane będą wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rolnicy zainteresowani skorzystaniem z ww. dofinansowania w 2020 roku powinni wypełnić stosowny formularz, który należy złożyć w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach w terminie do 08.11.2019 r.

FORMULARZ DO POBRANIA PONIŻEJ

 

 

 

Niezależnie od faktu, że NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie, o którym mowa powyżej przypominamy, że folia po sianokiszonkach zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) stanowi odpad inny niż niebezpieczny.  Po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z pozostałości a następnie gromadzona w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania firmie zajmującej się odbiorem zużytej folii z gospodarstwa.

Każdy rolnik powinien we własnym zakresie zadbać o to, aby zużyta folia trafiła do właściwego recyklera i została przerobiona we właściwy sposób.

Niezgodną z przepisami ochrony środowiska stosowaną metodą pozbywania się odpadów z tworzyw sztucznych, w tym folii kiszonkarskiej, jest ich spalanie w tradycyjnych paleniskach domowych lub na wolnym powietrzu, zakopywanie w dołach, składowanie na dzikichwysypiskach śmieci.

Taki sposób gospodarowania jest bardzo szkodliwy dla środowiska. W wyniku nieprawidłowego spalania do powietrza atmosferycznego emitowane są szkodliwe substancje, do których należą metale ciężkie, tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki.

Aktualnie na terenie gminy Brusy usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia zużytej folii z działalności rolniczej zapewnia Zakład Gospodarki Komunalnej, który w ramach opłaty podstawia w ustalone miejsce kontener. Rolnik zapewnia załadunek kontenera a następnie załadowany kontener odbierany jest przez ZGK i wywożony do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

Koszt usługi to 481 zł netto za transport 1 kontenera plus opłata za zagospodarowanie odpadów (obecnie 3,11 zł netto za 1 tonę). Maksymalna ładowność kontenera to ok. 3 tony.

Szczegółowe informację w tym temacie można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach, nr tel. 52 3982362.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3969374, 52 3969363.

Pliki do ściągnięcia:
FORMULARZ DO POBRANIA (50 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!