Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 5 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-11-06 • Zapraszamy do udziału w konkursie "Mój Jan Karnowski z Czarnowa 2019"

Regulamin konkursu Mój Jan Karnowski z Czarnowa 2019 rok

1. Organizator:

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Brusach

2. Cele konkursu:

 • podnoszenie poziomu wiedzy o Janie Karnowskim ;
 • budzenie zainteresowań oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;
 • pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni;
 • budzenie wrażliwości poetyckiej;
 • doskonalenie umiejętności literacko – muzycznych;
 • dostrzeganie znaczenia wartości regionu;
 • promocja regionu i języka kaszubskiego

3. Konkurs

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów

 • W 4 kategoriach w zakresie poezja/proza lub utwór muzyczny– IV-VI, VII-VIII, szkoły średnie (w tym III Gimnazjum) oraz dorośli.Uwaga: Utwory uczestnicy prezentują wyłącznie w języku kaszubskim.
 • W 4 kategoriach w zakresie rysunek – I-III, IV-VI, VII-VIII i szkoły średnie.

4. Zakres Konkursu
Poezja/Proza
Recytacja własnego wiersza - POEZJA
Uczestnicy prezentują własny wiersz, który napisali, inspirując się wierszem lub podanym fragmentem prozy – załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego regulaminu
Rodzaj napisanego wiersza jest dowolny. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut.
Przedstawienie własnego  utworu - PROZA
Uczestnicy prezentują własny dowolny utwór, który napisali, inspirując się wierszem (załącznik nr 1 i  2)  lub podanym fragmentem prozy – załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut.

Przedstawienie własnego utworu muzycznego
Własny utwór muzyczny to utwór napisany do:
- wybranego przez siebie dowolnego wiersza Jana Karnowskiego,
- wybranego przez siebie dowolnego fragmentu prozy Jana Karnowskiego,
- tekstu,  który jest wynikiem własnych przemyśleń po  przeczytaniu dowolnego wiersza lub dowolnego fragmentu prozy Jana Karnowskiego.
Utwór wykonywany jest przez solistów, duety, zespół.
Dany utwór nie może być wcześniej nigdzie prezentowany.
Nie dopuszcza się utworów przetworzonych,  skomponowanych przez inne osoby.
Utwory mogą być prezentowane z towarzyszeniem akompaniamentu.

Rysunek
Uczestnicy prezentują własny rysunek związany wyłącznie z wierszem lub fragmentem prozy przedstawionych w załączniku nr 1, 2 lub 3 niniejszego regulaminu.
Technika dowolna, tylko w  formacie A3.

5. Inne
A. Uczestnicy prezentują tylko jeden wiersz (poezja) lub jeden dowolny utwór (proza) lub jeden utwór muzyczny;
B. Jeden uczestnik może prezentować się we wszystkich zakresach konkursu.
C. Przesłuchania i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04 grudnia 2019 roku w świetlicy w Czyczkowach. Przesłuchania uczestników – od 10.00, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród ok. 13.00.
D. Uczestników   należy zgłosić do 29 listopada (wg załącznika nr 4) do godz. 16.00 w formie:
     Pisemnej na adres :
     Chata Kaszubska
     Brusy-Jaglie 11b
     89-632 Brusy
     Dopisek: Konkurs: Mój Jan Karnowski z Czarnowa 2019
Elektronicznej : chatakaszubska@wp.pl  
UWAGA!
Uczestnicy zgłoszeni do recytacji własnego wiersza (poezja) lub prezentacji własnego utworu (proza) są zobowiązani  do nadesłania w/w terminie tekstów utworów (jeżeli to możliwe w wersji elektronicznej)
E. Prace rysunkowe należy dosłać lub dostarczyć osobiście do 29 listopada 2019 do godz. 16.00.Na odwrocie pracy/rysunku należy podać: imię nazwisko, klasa, nazwa szkoły, opiekun.  Rysunek wysłać lub dostarczyć na adres :
Chata Kaszubska
Brusy-Jaglie 11b
89-632 Brusy
Dopisek: Konkurs: Mój Jan Karnowski z Czarnowa 2019
Prezentacje konkursowe będą podlegać ocenie Jury powołanego przez organizatora.

Ocenie będą podlegać:

 • inwencja twórcza autorów;
 • oryginalność ujęcia tematu;
 • bogactwo treści.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu w porozumieniu z jury konkursu;
Przystępując do konkursu, uczestnik jest zobowiązany także do wypełnienia i dostarczenia oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych – załącznik nr 5 niniejszego regulaminu. Wypełnione oświadczenie można dostarczyć ostatecznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu

Pliki do ściągnięcia:
regulamin i karta zgłoszeniowa (70 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!