Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 3 sierpnia 2020r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-11-18 • Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni

Dzień 7 listopada 2019 r. był w Lubni wyjątkowy - społeczność szkolna otrzymała swój wielki symbol – Sztandar Szkoły. Po nadaniu pięć lat temu imienia szkole sztandar dopełnia dzieła upamiętnienia bohaterów Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Wśród dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów placówki znalazło się również liczne grono zaproszonych gości włącznie z władzami Miasta i Gminy Brusy oraz Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie p. Joanną Sawczyn. Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni zainaugurowała Msza Święta w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej Nr 1. im. Jana Pawła II w Brusach, Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie oraz Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego ,,Cis" w Męcikała także sztandaru naszej szkoły. Mszę Świętą koncelebrowali ksiądz proboszcz Jan Flaczyński i ksiądz Tomasz Szmaglik. W trakcie sprawowania Eucharystii dokonano poświęcenia sztandaru. Podczas mszy obecny był także ksiądz Prałat Zdzisław Wirwicki. W przygotowanie liturgii włączyła się katechetka p. Teresa Kin, angażując uczniów i nauczycieli szkoły. Podziękowania i kwiaty dla księży wraz z Panią Dyrektor Wiolettą Ryduchowską składali p. Witold Malich i p. Tomasz Ostrowski.

Kolejnym punktem uroczystości był podniosły apel w szkolnej sali gimnastycznej, podczas którego nastąpiło przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni w asyście wyżej wymienionych pocztów sztandarowych. Burmistrz Witold Ossowski odczytał Akt Nadania sztandaru. W uroczystości brali udział przedstawiciele rodziców: przewodnicząca RR p. Iwona Drozdowska – Dułak, p. Katarzyna Mucha, p. Katarzyna Motylewska i p. Michał Szczepański. Poczet Rodziców wręczył sztandar Dyrektorowi szkoły – p. Wiolettcie Ryduchowskiej, która przekazała go nowo utworzonemu Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu: Emilii Motylewskiej i Arturowi Leszczyńskiemu z klasy VIII oraz Kamili Rogalla z klasy VII. Następnie przedstawiciele SU szkoły i Samorządów Uczniowskich poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Wyrazem uznania i szacunku było symboliczne umocowanie gwoździ na drzewcu sztandaru przez gości honorowych oraz sponsorów. Po wystąpieniach zaproszonych gości, zebrani wysłuchali patriotycznego montażu słowno - muzycznego z okazji święta szkoły w wykonaniu uczniów klas VII - VIII, przy wsparciu polonistów p. Barbary Narloch i p. Tomasza Klamana. Nagłośnieniem zajmował się: p Witold Malich.

Część uroczystości odbywającej się w murach szkoły zakończył ks. Prałat Zdzisław Wirwicki wyrażając swą wdzięczność za zaproszenie i życząc wszystkim pomyślnej realizacji podejmowanych zadań. Następnie wszyscy przybyli goście udali się do świetlicy wiejskiej na wspólne spotkanie przy stole.

Zaproszenia, podziękowania, dekoracje i foldery okolicznościowe przygotował p. Marek Blech, który jest jednocześnie autorem projektu sztandaru. Wychowawcy poszczególnych oddziałów klasowych, pozostali nauczyciele i pracownicy szkoły czuwali nad całością uroczystości, zaś z pocztem sztandarowym pracował opiekun SU p. Anna Wieteska. Uroczysty apel prowadzili p. Monika Trawicka i p. Tomasz Klaman. Makiety bunkrów partyzanckich wykonali uczniowie klas V - VI naszej szkoły uczący się historii i kultury Kaszubów oraz języka regionalnego kaszubskiego pod opieką p. Justyny Górskiej.

Ogromnym zaangażowaniem wykazali się rodzice uczniów, którzy upiekli pyszne ciasta. Poczęstunek, który odbył się w świetlicy wiejskiej w Lubni zawdzięczamy pracy pań z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z p. Kordulą Miszewską i pomocą p. Anny Pestka - sołtys Lubni a także rodziców. Pamiątkowe zdjęcia wykonała p. Aleksandra Turowska i p. Anna Wieteska.

Oby wartości widniejące na sztandarze Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni: "Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka" towarzyszyły naszej całej społeczności szkolnej przez resztę życia.


Opracowanie: Szkoła Podstawowa im. TOW Gryf Pomorski w Lubni.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!