środa, 16 marzec 2022 15:53

Informacja o zamiarze przystąpienia do nieograniczonego ustnego przetargu

Burmistrz Brus informuje o zamiarze przystąpienia do:

  • nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Leśnie, w której skład wchodzi działka nr 96/6 oraz działka nr 96/10 o łącznej powierzchni 2794 m2. Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr IV-33/99 z dnia 24 maja 1999 r., Rady Miejskiej w Brusach dopuszczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 160.000,00 zł netto.

  • nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubni, w której skład wchodzi działka nr 265/18 oraz działka nr 265/18 o łącznej powierzchni 3347 m2. Nieruchomość objęta jest decyzją ustalającą warunki zabudowy w przedmiocie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 130.000,00 zł netto.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierać będzie ogłoszenie wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Brusach, na stronie internetowej bip.brusy.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami, a także na tablicy w miejscowości Leśno i Lubnia.

Wyświetlony 2962 razy