środa, 23 marzec 2022 08:57

GRANTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ROZDANE

240 tysięcy złotych – tyle w tym roku w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych przekaże Gmina Brusy. Pieniądze mają wspierać ich działania w zakresie upowszechniania sportu oraz kultury i sztuki. Granty otrzyma 17 podmiotów. Są to najczęściej stowarzyszenia prowadzące tego typu działalność.

Cała pula środków została podzielona w ten sposób, że na sport przeznaczono 190 tysięcy złotych, a na kulturę i sztukę nieco ponad 50 tysięcy złotych.

- Dotacje na sport zostaną przeznaczone na treningi i rozgrywki klubów sportowych z terenu gminy Brusy, edukację i rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także na rozgrywki seniorów, czy olimpiadę sportową osób niepełnosprawnych. Zostaną zrealizowane też zadania z zakresu lekkiej atletyki, sportów zimowych oraz coraz bardziej popularnego e-sportu – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Z puli środków przeznaczonych na kulturę i sztukę organizowane będą koncerty, warsztaty artystyczne, obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży z muzyki i tańca kaszubskiego, inicjatywy promujące wartości patriotyczne, czy przedsięwzięcia promujące kulturę kaszubską.

Umowy z organizacjami, którym przyznano dofinansowania już zostały podpisane.

logo_granty.jpg

Wyświetlony 3148 razy

Media

WYPOWIEDŹ BURMISTRZA BRUS