piątek, 01 kwiecień 2022 09:44

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali wczoraj (31.03) po raz trzydziesty trzeci w obecnej kadencji. Podjętych zostało osiem uchwał.

Jedna z uchwał dotyczyła pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie gminy Brusy. Daje ona możliwości prawne wsparcia ich przez Gminę Brusy i wydatkowania na ten cel środków budżetowych. Wsparcie to może dotyczyć: pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, integracyjnej i aktywizacji zawodowej; nauki języka polskiego dla dzieci i dorosłych w formie pozaszkolnej; pomocy rzeczowej w ramach pozyskanego wsparcia; udostępniania miejsc noclegowych w ramach posiadanych i zorganizowanych zasobów lokalowych; transportu osób i rzeczy; zakupu wyżywienia i środków chemicznych; zakupu sprzętu i wyposażenia; zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Radni przyjęli także zaktualizowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na mocy znowelizowanej ustawy o zdrowiu publicznym dołączono do programu przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Wśród tego typu nałogów można wymienić m.in. uzależnienie od pracy, zakupów, komputera czy telefonu komórkowego. Niezmiennie w programie pozostały działania profilaktyczne w zakresie leczenia i zapobiegania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Zaakceptowano również zmiany dotyczące uchwały z 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach (Nr XI/95/19). Zgodnie z nimi w kryteriach rekrutacji uwzględnia się punktację za aktywność zawodową rodziców oraz uczęszczanie rodzeństwa kandydata do żłobka. W sytuacji zwolnienia z opłaty miesięcznej za opiekę uściślono okres nieobecności dziecka do jednego miesiąca rozliczeniowego. W zakresie opłaty za wyżywienie kwestię informowania o nieobecności dziecka w  żłobku będzie regulować umowa cywilnoprawna zawierana z rodzicem.

Radni uchwalili również wykaz kąpielisk na terenie gminy Brusy obowiązujący w bieżącym roku oraz okres trwania sezonu kąpielowego. Na liście znalazły się dwa miejsca kąpielowe w Czernicy: kąpielisko „Czernica” oraz kąpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej. Sezon kąpielowy potrwa od 24 czerwca do 31 sierpnia br.

7 marca br. do Rady Miejskiej w Brusach wpłynęła petycja w sprawie zmian uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Sejmik Województwa Pomorskiego, dlatego mocą uchwały petycja zostanie mu przekazana.

Treści wszystkich uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy (klik). Istnieje również możliwość zobaczenia materiału filmowego z obrad sesji (klik).

 

_DSC4773.jpg

Wyświetlony 3513 razy