piątek, 01 kwiecień 2022 12:30

70 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich – wystartował nabór wniosków

Od 1 kwietnia do 30 września br. potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.

„W tym roku mamy 70 mln złotych przeznaczonych na wsparcie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich” – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że to już piąty rok, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o środki finansowe dzięki nowej ustawie o ich działalności. „Mamy już zarejestrowanych blisko 11 tysięcy kół” – dodał wicepremier.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w roku. Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich wypłacono im ponad 134 mln zł.

Od 5 do 7 tys. zł pomocy na jedno KGW

Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą: 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków, 6 tysięcy złotych dla kół liczących od 31 do 75 członków oraz 7 tysięcy złotych dla kół liczących ponad 75 członków.

„Wnioski będą  przyjmowane w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września – poinformowała prezes ARiMR Halina Szymańska. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Na co można przeznaczyć środki

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

•    prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

•    prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

•    wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

•    inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

•    upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

•    reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

•    rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

 

 

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/70-mln-zl-dla-kol-gospodyn-wiejskich-wystartowal-nabor-wnioskow

 

Wyświetlony 3157 razy