czwartek, 07 kwiecień 2022 09:05

Brusy pamiętają... 82. rocznica śmierci ks. Feliksa Bolta

 ksFeliksBolt-baner.jpg

Feliks Bolt urodził się 7 stycznia 1864 r. w Barłożnie na Kociewiu. Egzamin dojrzałości zdał w chojnickim gimnazjum. Podjął studia teologiczne w Monasterze. Następnie studiował w Monachium i Pelplinie, gdzie w 1891 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W okresie zaborów, we wszystkich placówkach, gdzie pracował jako ksiądz, prowadził bardzo ożywioną działalność narodową wśród Polaków. Pracując w Brusach, nawiązał kontakt ze znanym społecznikiem z Wielkich Chełmów – Stanisławem Sikorskim. W 1898 roku zorganizowali oni Spółdzielnię „Kupiec” w Brusach. Spółdzielnia zajmowała się handlem materiałami tekstylnymi i zmierzała do wyeliminowania handlu bławatnego zaborców. Z czasem na Pomorzu zaczęły powstawać filie „Kupca”. Interes „szedł” tak dobrze, że wkrótce Bolt i Sikorski powołali do życia drugą spółkę pod nazwą „Bazar”. Przedmiotem jej działania – podobnie jak „Kupca” – były zakup i sprzedaż towarów tekstylnych. W efekcie dalszej działalności łącznie trzy spółki: ”Kupiec”, „Bazar” i „Ceres” wychowały liczną kadrę kupiecką i przyczyniły się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości, również na Kociewiu, odbierając część przemysłu zaborcom na Pomorzu. Feliks Bolt należał też do założycieli Spółki Drukarni i Księgarni „Pielgrzym” w Pelplinie. Był jednym z inicjatorów powstania w 1912 roku Polskiej Spółki Wydawniczej „Gazeta Chojnicka”. W latach 1918 – 1920 był zaangażowany w działalność Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Należał również do czołowych działaczy politycznych endecji na Pomorzu. W latach 1920 – 1922 był posłem na Sejm Ustawodawczy, wybranym z listy Związku Ludowo – Narodowego, a później senatorem z ramienia tego ugrupowania. W latach 1935 – 39 był prezesem Rady Okręgowego Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo – Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu. Został aresztowany 24 października 1939 roku przez hitlerowców. Więziono go w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie zmarł 7 kwietnia 1940 roku.

 

 

Grafika: starogard.pl 

Wyświetlony 3045 razy